برگزاری مراسم عزاداری شهادت رئیس جمهور در همه شهرهای خدابنده

فرماندار خدابنده گفت: مراسم عزاداری شهادت رئیس جمهور و همراهانش در همه شهرها و روستاهای خدابنده برگزار شد.

به گزارش نسیم اشراق، جواد تاراسی فرماندار خدابنده گفت: مراسم عزاداری شهادت رئیس جمهور و همراهانش در همه شهرها و روستاهای خدابنده برگزار شد.