حمله ایران به اسرائیل، یک تنبیه مقتدرانه بود+فیلم

بخشدار بخش مرکزی  شهرستان خدابنده با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: حمله ایران به اسرائیل، یک تنبیه مقتدرانه بود.

حسین افشاری بخشدار بخش مرکزی  شهرستان خدابنده در گفتگو با خبرنگار نسیم اشراق با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: حمله ایران به اسرائیل، یک تنبیه مقتدرانه بود.