ابراز انزجار مردم خدابنده در نماز جمعه از رژیم سفاک صهیونیستی+عکس و فیلم

مردم شهرستان خدابنده در بین صلاتین نماز جمعه با سردادن شعار از رژیم نامشروع و کودک کش و سفاک صهیونیستی اسرائیل ابراز انزجار کردند.

به گزارش نسیم اشراق، مردم شهرستان خدابنده در بین صلاتین نماز جمعه با سردادن شعار از رژیم نامشروع و کودک کش و سفاک صهیونیستی اسرائیل ابراز انزجار کردند و حمایت قاطع از پاسخ دندان شکن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این رژیم غاصب را نشان دادند.