رییس شرکت گاز خدابنده گفت: ۱۰۰درصد خانوارهای شهری در خدابنده از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند و عملیات گازرسانی به ۵۵ روستا نیز ادامه دارد.

وند شاد رئیس شرکت گاز خدابنده اظهار کرد: مساحت شهرستان خدابنده ۵ هزار و ۱۵۱ کیلومتر مربع معادل ۲۳.۲ درصد از مساحت کل استان است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت شهرستان خدابنده ۱۶۴ هزار و ۴۵۰ نفر معادل ۱۵.۶ درصد از جمعیت کل استان است، اضافه کرد: تعداد شهرهای شهرستان خدابنده هفت شهر است که همه آنها از نعمت گاز طبیعی شهری بهره‌مند هستند.

این مسئول خاطر نشان کرد: ۱۰۰ درصد خانوارهای شهری در شهرستان خدابنده از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وندشاد با اشاره به اینکه تعداد روستاهای دارای سکنه شهرستان خدابنده ۲۲۶ روستا است، افزود: از این تعداد ۱۰۷ روستا بهره‌مند از گاز طبیعی و عملیات گازرسانی به ۵۵ روستا ادامه دارد.

 وی با بیان اینکه نرخ خانوارهای روستایی بهره‌مند از گاز در شهرستان خدابنده در حدود ۶۴.۹ درصد است، عنوان کرد: نرخ کل خانوارهای شهری و روستائی بهره‌مند از گاز در شهرستان خدابنده ۷۸.۶ درصد است.

این مسئول با بیان اینکه مقدار خطوط انتقال گاز موجود در شهرستان خدابنده ۶۳.۹۸ کیلومتر است، گفت: مقدار شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز در شهرستان یک هزار و ۱۳۹ کیلومتر است.

وند شاد اضافه کرد: تعداد علمک‌های گاز نصب شده در شهرستان خدابنده ۲۴ هزار و ۸۳۸ مورد است.

وی با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان شهری در شهرستان خدابنده ۱۹ هزار و ۵۰۹ مورد مصرف کننده خانگی است، ادامه داد: ۲ هزار و ۱۶ مورد تجاری، ۳۵ مورد صنعتی و ۱۵ هزار و ۷۶ مورد مصرف کنندگان هم روستایی هستند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :