کسب مقام قهرمانی تیم آکادمی جوجیتسو خدابنده در مسابقات دفاع شخصی زنجان+تصویر

تیم آکادمی جوجیتسو خدابنده مقام قهرمانی را در مسابقات دفاع شخصی استان زنجان کسب کرد.

به گزارش نسیم اشراق،تیم آکادمی جوجیتسو خدابنده مقام و مدال قهرمانی را در مسابقات دفاع شخصی استان زنجان کسب کرد.

شایان ذکر است بهزاد اسکندری،میلاد بیگدلی و ابوالفضل شهسواری مقام اول را کسب و حکم قهرمانی و مدال طلا دریافت کردند و
محمدرضا ذوالقدر مقام دوم را کسب کرد و حکم و مدال نقره دریافت کرد.