مسابقه ورزش های بومی و محلی در خدابنده+تصاویر

مسابقه ورزش های بومی و محلی ویژه معلولان در خدابنده برگزار شد.

به گزارش نسیم اشراق،مسابقه ورزش های بومی و محلی ویژه معلولان در خدابنده برگزار شد.

این مسابقات در سه رشته لی لی ، هفت سنگ و یک قل دو قل ، در سالن شهید فهمیده شهر قیدار برگزار شد و نزدیک پنجاه نفر از افراد دارای معلولیت در این مسابقات شرکت کرده و افراد برگزیده به مسابقات استانی اعزام شدند.