مراسم افتتاح مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان مدارس شهرستان خدابنده در سالن اجتماعات آموزش وپرورش برگزار شد.

به گزارش نسیم اشراق،مراسم افتتاح مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان مدارس شهرستان خدابنده در سالن اجتماعات آموزش وپرورش برگزار شد.

علی اسدی مدیر آموزش وپرورش شهرستان خدابنده در این مراسم بیان داشت: فلسفه تعلیم وتربیت ناظر بر تربیت قرآنی به معنای عام و تربیت انسان و رساندن او به کمال است.بدین منظور نهاد تعلیم وتربیت باید با آموزشهای رسمی وغیر رسمی به این هدف مهم واساسی نائل آید.

وی عناصر فرهنگ .هنر را دو مقوله مهم در تربیت انسان ذکر کردو افزود: انسان بدون فرهنگ وهنر موجود بدون هویت و شناسنامه و تهی از اصالت است لذا باید فرهنگ وهنر غنی اسلامی و ایرانی را در روح و جسم دانش آموزان تقویت و نهادینه کنیم.

اسدی با بیان اینکه مسابقات فرهنگی وهنری باید معطوف به آموزش ومهارتهای زندگی باشد.خاطر نشان نمود: نگاه به هماوردهای فرهنگی وهنری دانش آموزان نباید نگاه رو تینی و نمایشی باشد بلکه این هماوردها و جشنواره ها باید محملی برای تربیت همه جانبه ، آموزش مهارتهای اساسی زندگی مانند مسئولیت پذیری، مشارکت جویی، فعالیت  گروهی، نوعدوستی، تعاون، انس و تقویت آموزه ها وباورهای دینی و ملی و تکوین و تثبیت شخصیت دانش آموزان باشد.

وی به جذاب  نمودن این مسابقات اشاره کرد و افزود: باید با افزایش رشته های متنوع و به روز و ارزش گذاری مادی و معنوی به این مسابقات ، موجب ایجاد انگیزه در دانش آموزانو مشارکت بیشتر آن در این راستا شویم.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان خدابنده نسبت به آگاهسازی اولیای محترم و اهمیت این مقوله مهم و اثرات آموزش غیر رسمی در زندگی اشاره کرد و افزود: بیشتر مواقع استعدادهای دانش آموزان در غرصه های مختلف در چنین مسابقاتی شناسایی و شکوفا شده و سکوی پرش و جهش آنها به سوی موفقیت در زندگی می شود.

یاد آور می شود مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان مدارس شهرستان خدابنده بارقابت گروههای شرکت کننده رشته سرود از مدارس ابتدایی دخترانه امروز آغاز شد

این خبر را به اشتراک بگذارید :