مدیریت بازار ارز و ترمیم ساختار بانک‌ها نیاز به اختیار کامل بانک مرکزی دارد

نماینده مردم خدابنده گفت : مدیریت بازار ارز و ترمیم ساختار بانک‌ها نیاز به اختیار کامل بانک مرکزی دارد حسینی گفت: بانک مرکزی برای ترمیم ساختار بانک ها، افزایش سرمایه و حضور موثر و مثبت در اقتصاد کشور باید دارای اختیار کامل باشد.

به گزارش نسیم اشراق،سید البرز حسینی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی گفت: شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که منابع ارزی با روش‌های خارج از قاعده بانک مرکزی وارد می‌شود، بنابراین کنترل آن‌ها هم به سختی انجام می‌گیرد. برهمین اساس مطرح شده که برای حل این مشکل باید بر اختیارات بانک مرکزی افزون شود تا هم بازار ارز به کنترل در آید و هم مراوده‌ها همراه با نظارت بهتری صورت گیرد.

وی اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که براساس قانون دراقتصاد کلان مفهوم بانک مرکزی محدودیت به وجود آورده و برهمین اساس بخشی از وظایف مربوط به آن غیر قابل اجرا شده است، پس روان سازی این سیستم نیاز به تغییرات دارد. مسئله‌ای که بانک مرکزی به درستی مطرح می‌کند، این است که هیچ کنترلی بر فروش نفت خارج از قاعده وجود ندارد. در واقع بانک مرکزی از منابع داخلی بی خبر است، بنابراین کنترلی هم بر آن وجود ندارد.

نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی در این خصوص یادآور شد: بانک مرکزی به دنبال دریافت مجوز برای کنترل این گروه است که جزء مردم عادی هم به حساب نمی‌آیند، پس برای انجام این کار و ترمیم ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه، حضور مثبت و موثر در اقتصاد کشور باید اختیارات محکمی به دست آورد.

این عضو کمیسیون عمران درباره تاثیر بانک خارجی بر مدیریت بازار ارز نیز بیان کرد: فارغ از اتفاقاتی که در دنیا روی می‌دهد، کشور ما هر اندازه بتواند از این ساختار تحریم خارج شود و با دیگر کشور‌ها مراوده داشته باشد، به همان اندازه اقتصاد روان‌تری خواهیم داشت.

وی در ادامه داد: تحریم‌ها مشکلاتی برای کشور به وجود آورده و برای دور زدن آن اجبارا باید از شیوه‌ای که برای انتقال پول و مراودات مالی استفاده می‌شود، مسیر اصلی را کنار گذاشت و دیگر مسیر‌ها را انتخاب کرد که خیلی هم روال نیست و با مواردی مانند نبود شفافیت و کاهش کنترل همراه می‌شود.

حسینی در ادامه افزود: برقراری ارتباط مالی و بانکی با هر کشوری در دنیا برای ما مفید خواهد بود. پیمان‌های پولی و دلارزدایی که از سوی کشور‌های قدرتمندی مانند چین بسیار مطرح می‌شود و حتی در بخش‌هایی هم آن را انجام داده‌اند، نشان از ایجاد تغییرات در نظام اقتصادی دنیا دارد.