ضرورت تبیین ابعاد غدیر در جامعه احساس می شود

فرمانده سپاه خدابنده گفت: تمام اعمال عبادی بر مبنای ولایت است، پس مبنای زندگی بر پایه ولایت است و دشمنان در پی آن هستند که این نور را خاموش کنند اما هیچ گاه موفق نخواهند بود و ضرورت تبیین ابعاد غدیر در جامعه احساس می شود. مجید لطیفی فرمانده سپاه خدابنده در گفت و گو […]

فرمانده سپاه خدابنده گفت: تمام اعمال عبادی بر مبنای ولایت است، پس مبنای زندگی بر پایه ولایت است و دشمنان در پی آن هستند که این نور را خاموش کنند اما هیچ گاه موفق نخواهند بود و ضرورت تبیین ابعاد غدیر در جامعه احساس می شود.

مجید لطیفی فرمانده سپاه خدابنده در گفت و گو با خبرنگار نسیم اشراق، با اشاره به جایگاه غدیرشناسی در سعادت جامعه، گفت: باید از حیث کمی و کیفی برنامه غدیر را ارتقاء دهیم.

وی با اشاره به اهمیت توجه به جایگاه غدیر در جامعه، ابراز داشت: از روز غدیر؛ روزی بزرگتر نیست و روایات با این امر تصریح شده است و بنایی محکم تر از غدیر ایجاد نشده است.

فرمانده سپاه خدابنده گفت: تمام اعمال عبادی بر مبنای ولایت است، پس مبنای زندگی بر پایه ولایت است و دشمنان در پی آن هستند که این نور را خاموش کنند اما هیچ گاه موفق نخواهند بود.

وی در ادامه با بیان این که  اهمیت رسانه در روزگار کنونی غیر قابل انکار است، گفت: ضعف جبهه انقلابی در این است که فعالیت های خود را به خوبی اطلاع رسانی نمی کنند و باید این نقیصه مرتفع شود.

فرمانده سپاه خدابنده خاطرنشان کرد: باید جشن ها از ادارات و سازمان ها به کوچه خیابان ورود کند و موج آفرینی باید در دستور کار قرار گیرد و هر چه در میادین حضور داشته باشیم، تعظیم شعائر است.

وی عظمت بخشیدن به جشن غدیر را امری لازم توصیف کرد و ابراز داشت: باید تمام دستگاه ها باید تلاش کنند که کار جشن ها را به سوی مردم سوق دهند و مردم را در این امور دخیل کنیم.

فرمانده سپاه خدابنده تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ غدیر در جامعه نیازمند تلاش فروان است چرا که این عید در میام مردم و حوزه های علمیه آن چنان که باید در ترویج شود.

وی گفت: باید روش های هنری را در غدیرشناسی تقویت کرد و فقط به گفتمان و دیالوگ اکتفا نکنیم؛ تعظیم شعائر همت و انگیزه لازم دارد و باید این کار با جدیت انجام شود.