مدیر غله وخدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ظرفیت سیلوی خدابنده ۱۱۰ هزارتن است وعلی رغم اینکه درکشور سیلوهای ۱۲۰ هزارتنی هم وجود دارد اما خدابنده امسال با خرید ۹۸ هزارتن گندم رکورد دارشد .

به گزارش نسیم اشراق،مدیر غله وخدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ظرفیت سیلوی خدابنده ۱۱۰ هزارتن است وعلی رغم اینکه درکشور سیلوهای ۱۲۰ هزارتنی هم وجود دارد اما خدابنده امسال با خرید ۹۸ هزارتن گندم رکورد دارشد .

ایزدی افزود: از مجموع ۴۴۹هزارتن گندمی که دراستان خریداری شده است و برای تولیدات  اندکی هم که دربرخی مناطق ادامه دارد ۵ مرکز خرید تا پایین شهریورماه فعالیت خواهند داشت .

گندمکاران شهرستان خدابنده  به تنهایی دربین ۸ شهرستان استان زنجان ۵۰ درصد گندم استان زنجان را تولید می کند .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :