ساخت و ساز غیرمجاز از موانع پیش‌روی مناسب‌سازی در خدابنده

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده گفت: ساخت و ساز غیرمجاز از موانع پیش روی مناسب سازی است. به گزارش نسیم اشراق،عصمت نصیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه افراد دارای معلولیت برای تجربه استقلال خود نیاز به محیط مناسب سازی شده دارند، اظهار کرد: محیط ها و اماکن مناسب سازی شده علاوه بر جانبازان […]

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده گفت: ساخت و ساز غیرمجاز از موانع پیش روی مناسب سازی است.

به گزارش نسیم اشراق،عصمت نصیری رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه افراد دارای معلولیت برای تجربه استقلال خود نیاز به محیط مناسب سازی شده دارند، اظهار کرد: محیط ها و اماکن مناسب سازی شده علاوه بر جانبازان و افراد دارای معلولیت، مورد استفاده آحاد جامعه نیز قرار می گیرد.
وی ساخت و سازهای غیرمجاز را از عوامل ایجاد سد معبر و به نتیجه رسیدن مناسب سازی دانست و اضافه کرد: نظارت مسئولان بر این گونه ساخت و سازها تنها بخشی از مشکل را برطرف می کند و بخش مهم دیگر، به رعایت شهروندان در اجرای قوانین مناسب سازی برمی گردد و بهزیستی با همه ظرفیت خود از حقوق افراد دارای معلولیت دفاع می کند.
این مسئول با اشاره به اینکه در ارزیابی مناسب سازی ادارات در نیمه نخست امسال تعداد ۸ دستگاه توانستند نمره عالی دریافت کنند، تصریح کرد: وضعیت مناسب سازی شش دستگاه در وضعیت خوب، ۹ دستگاه در وضعیت متوسط و ۱۵ دستگاه در وضعیت ضعیف دسته بندی شده اند.
نصیری خاطرنشان کرد: یکی از ارکان حقوق شهروندی، تامین امکانات و فرصت های برابر به طور یکسان برای آحاد جامعه است، از اینرو مناسب سازی معابر و ساختمان ها یک الزام برای شهرها است و مطالبه گری که در این خصوص وجود دارد متوقف نخواهد شد و از طرفی این حرکت ها نتایج خوبی را در آینده به دنبال خواهد داشت.