نماینده خدابنده:

زنگ خطر آب به صدا درآمده است

نماینده خدابنده: زنگ خطر آب به صدا درآمده است

به گزارش نسیم اشراق نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درخواست داریم بودجه شهرستان خدابنده به پروژه‌هایی که امکان اتمام دارد، تخصیص داده شود، اظهار کرد: هدف از این اقدام آن است که تخصیص اعتبارات نتیجه مشخصی داشته باشد.

سید البرز حسینی مدیریت اعتبار را موجب به سرانجام رسیدن پروژه‌های در دست اجرا خواند و تصریح کرد: بودجه‌ریزی باید اصلاح شود و ادامه روند بودجه‌ریزی براساس روال فعلی به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه منابع آب یکی از مباحث مهم و چالشی است، ادامه داد: مشکل بحران آب جدی است و همه هم در جریان این موضوع قرار دارند.

حسینی با اشاره به اینکه زنگ خطر مشکل کمبود آب به صدا درآمده و امروزه بحران آب شبیه به مسائل امنیتی شده است، عنوان کرد: شهرستان خدابنده به لحاظ منابع آبی وضعیت خوبی ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران به منظور حل مشکل آب در سطح کشور بخشی از اعتبارات را به این حوزه اختصاص داده است، اضافه کرد: باید برای حل مشکلات آب شرب اقدامات عملیاتی انجام داد.

وی با اشاره به اینکه برای تامین آب شرب شهرستان خدابنده از سفره‌های زیرزمینی استفاده می‌شود، تصریح کرد: در حالی که این شهرستان منابع آبی خوبی دارد که متاسفانه استفاده‌ای نمی‌شود.

حسینی با بیان اینکه تخصیص آب سد تالوار از وزارت نیرو اخذ شده است، گفت: این اتفاق تنها بر روی کاغذ انجام شده و برای عملیاتی شدن آن باید پروژه تعریف شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین آب مورد نیاز بخشی از شهرستان خدابنده از سد گلابر در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: سهم شهرستان خدابنده باید از این سد داده شود.