فرماندار خدابنده گفت: در سال تولید و اشتغال، رونق بخش مسکن، موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف شده و برنامه های دولت در این خصوص گامی بلند در دستیابی به این امر مهم خواهد بود که همزمان با رونق بخش مسکن و ساخت و ساز نسبت به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی، حرکت به سمت عدالت اجتماعی را میسر کرده و تعیین کننده خواهد بود.۶۰۰۶۰۰p15585EDNmainDSC_0658

به گزارش اشراق۲۴،چهارمین جلسه ستاد باز آفرینی شهری شهرستان خدابنده به ریاست فتحی فرماندار شهرستان در محل سالن جلسات امام علی (ع) فرمانداری برگزار شد.

فتحی فرماندار و رئیس ستاد بازآفرینی شهری شهرستان خدابنده در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت توجه جدی و همه جانبه به بخش مسکن، و اهمیت نوسازی بافت های فرسوده ی شهری اظهار کرد: در سال تولید و اشتغال، رونق بخش مسکن، موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف شده و برنامه های دولت در این خصوص گامی بلند در دستیابی به این امر مهم خواهد بود که همزمان با رونق بخش مسکن و ساخت و ساز نسبت به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و حاشیه نشینی، حرکت به سمت عدالت اجتماعی را میسر کرده و تعیین کننده خواهد بود.

وی افزود: برای توسعه پایدار در صنعت ساختمان باید به شرایط طبیعی منطقه و مصالح بومی توجه شود و در بازآفرینی پایدار شهری توجه به سه مولفه زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ضروری است و خوب یا بد بودن بلندمرتبه‌سازی باید در مکان و موقعیت ویژه خود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

فرماندار خدابنده ادامه داد: باز آفرینی شهری در واقع یکی از نمود های توسعه پایدار است و  در تعریف آن باید گفت باز آفرینی شهری پایدار یک رویکرد شهری همه جانبه و چند سو نگر برای ارتقا کیفیت زندگی شهری است و سه مولفه اصلی آن همان سه مولفه اصلی پایداری یعنی محیط زیست و اجتماع و اقتصاد است، یعنی بافت هایی که دچار فقر شهری،  هویتی و ناپایداری هستند، باید این  سه خصیصه برایشان در نظر گرفته تا در ارتقا کیفیت زندگی و ماندگاریشان توفیق پیدا کرد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :