دبیر آموزش وپرورش شهرستان خدابنده اعضای فرزند خود را که در حادثه تصادف جان خود را از دست داده بود اهدا کرد.

به گزارش نسیم اشراق،هدیه دادن و هدیه گرفتن، همواره یکی از لذت بخش ترین لحظه های زندگی است و می تواند زیباترین لبخندها را در پی داشته باشد،چه برسد به اینکه این هدیه،حیات بخش باشد و بتواند هم به دهنده و هم به گیرنده هدیه، جانی دوباره بخشد.

معلمان همواره در امورخیریه و ایثار گری پیشگام بوده و هستند و این بار عباس جعفری  دبیر دبیرستانهای شهرستان خدابنده تدریس عشق وایثار کرد و اعضای فرزند نوجوان و دلبند خود محمد هادی جعفری را که در حادثه تصادف دچار ضایعه مغزی شده بود با استعانت از درگاه الهی به بیماران نیازمند و چشم به راه اهدا کرد تا اثبات کند هستند فرشتگانی که خدا را می دانند و درد را می شناسند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :