DSCN6782رئیس بنیاد مسکن خدابنده درباره رکود بازار مسکن گفت : اگر می خواهیم اقتصاد پویا و رونق اقتصادی به فرموده رهبری و سیاست های دولت داشته باشیم و از رکود اقتصادی خارج شویم باید الزامات مسکن را از حوزه کالای لوکس سرمایه ای بودن خارج کنیم و مسکن را به سمت کالای مورد نیاز و جزء سبد خانوار ببریم.

علیرضا مقدم رئیس بنیاد مسکن خدابنده در گفت و گو با خبرنگار اشراق24اظهار کرد: رکود در بازارمسکن نداریم بلکه مسکن به اندازه لازم داریم و به اندازه نیاز هم ساخت و ساز و خرید و فروش می شود.

وی افزود: ساخت و سازهای بی رویه که در گذشته انجام شده است خرید و فروش کاذب را کاهش داده است و طبق سرشماری که ازمردم انجام شد اکثر کسانی که نیاز به مسکن داشتند صاحب مسکن بودند و به تعداد آنها مسکن خالی داشتیم.

رئیس بنیاد مسکن خدابنده به علت مستأجر بودن برخی افراد اشاره کرد و ادامه داد: دلیل این امر این است که یک تعدادی از مردم که دارای مسکن هم هستند آن را به عنوان کالای سرمایه ای نگه داشته اند و این باعث افزایش قیمت مسکن اجاره بهای آن شده است.

مقدم افزود: دولت دهم در این راستا یک طرح تامین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر را در برنامه ششم توسعه اجرایی کرده است و دیگر اینکه مردم به مسکن به منزله کالای لوکس نگاه می کنند و می خواهند با سیاست های پولی و اعتباری بانک ها مانند صندوق سرمایه گذاری و سپرده در بانک مسکن و صندوق خانه اولی ها صاحب مسکن بشوند و راه در این زمینه باز است.

وی افزود: یک سری از افرادی که جزء اقشار حمایتی هستند باید با برنامه ریزی صحیح واقعا شناسائی شوند نه مانند مسکن مهر که بسیاری از افرادی که ثبت نام کردند نیاز به مسکن نداشتند.

مقدم ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد پویا و رونق اقتصادی به فرموده رهبری و سیاست های دولت داشته باشیم و از رکود اقتصادی خارج شویم باید الزامات مسکن را از حوزه کالای لوکس سرمایه ای خارج کنیم و مسکن را به سمت کالای مورد نیاز و جزء سبد خانوار ببریم.

وی اضافه کرد: دولت به کمک ما که به عنوان متولیان امر هستیم با همکاری اصحاب رسانه می تواند این کار را انجام دهد و مردم بویژه روستائیان فکر می کنند راه پولدار شدن،خرید و فروش مسکن و زمین است و بخاطر همین اشتیاق به اوراق قرضه و مشارکت برای طرح های صنعتی و سرمایه گذاری در بازرار بورس نشان می دهند.

رئیس بنیاد مسکن خدابنده ادامه داد: افرادی که توان خرید مسکن شان بسیار ضعیف است و در مسکن مهر این امر برای آنها محقق نشده است باید در قالب مسکن اجتماعی پوشش داده شوند.

وی افزود: شاید نزدیک به 15 درصد مردم شهر قیدار دارای این شرائط هستند که آنها هم تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و بقیه افراد این شهر به نحوی صاحب مسکن هستند.

مقدم افزود: اکثر مسکن مهرها یا خالی هستند یا فروخته شده یا در اجاره اشخاص ثالث است و این امر نشان می دهد که هدف گذاری برای خانه دار شدن افراد آسیب پذیر در این طرح محقق نشده است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :