مردم شهرستان خدابنده با حضور پر شور در راهپیمائی ۲۲بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان زدند.به گزارش نسیم اشراق،امروز مردم شهرستان خدابنده با حضور پر شور در راهپیمائی ۲۲بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان زدند.

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :