1447567898کارشناس امور سیاسی منطقه گفت:حادثه تروریستی پاریس برای وادار کردن فرانسه برای جلوگیری از پیشروی روسیه محسوب می شود.

سید هادی سید افقهی امروز اظهار داشت: از همان ابتدای حمایت آمریکا و غرب از گروه های تروریستی داعش، نظام اسلامی به غربی ها در حمایت و پشتیبانی از این گروه هشدار داد.

وی با بیان اینکه این گروه تروریستی از سوی غربی ها به ویژه آمریکا به انواع سلاح های نابود کننده مجهز شد، افزود: سلاح های مخرب از سوی غربی ها در خدمت آدم کش های حرفه ای قرار گرفت.

کارشناس امور سیاسی منطقه با بیان اینکه همانگونه که جان کری گفت تاریخ مصرف داعش گذشته است، افزود: اما داعش این روزها را پیش بینی و محاسبه و عده و عده فراهم کرده است.

سید افقهی با اشاره به اینکه در حال حاضر روسیه وارد عمل شده و کمر داعش را می شکند، افزود: غربی ها پشت داعش را خالی کرده اند و صحنه را برای مذاکرات وین دو آماده می کنند.

وی ادامه داد: داعش به غرب برای پشتیبانی فشار می آورد چرا که در حال حاضر آسمان سوریه در تصرف کامل روس ها است و اجازه پیشروی به داعش داده نمی شود.

کارشناس امور سیاسی منطقه افزود: گروه تروریستی داعش ماری است که غربی در آستین پرورانده و امروز به مار افعی تبدیل شده است که خود غربی ها را نشانه گرفته است.

سید افقهی گفت: یک احتمال هم در این زمینه وجود دارد که با چنین حملاتی به پاریس،فرانسه را وادار کنند که وارد میدان شده و به بهانه زدن داعش فضا را از روسیه بگیرد تا بتوانند قدرت عمل را به دست بگیرند.

وی با بیان اینکه فرانسوی ها از اول هم داعش را حمایت می کردند و هم مخالف این موضوع خود را نشان می دادند، افزود: داعش به غرب امید بسته بود که اما این عدم پشتیبانی موجب شد تا داعش موقعیت مهم خود را از دست بدهد.

وی افزود: داعش دست پرورده خود آمریکا است و امروز هم گریبان آنها را خواهد گرفت.

منبع:موج رسا

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :