جلسه مشترک نماینده مردم شهرستان خدابنده درمجلس شورای اسلامی با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان و مدیر و روسای ادارات آموزش و پرورش خدابنده ، سجاس رود، افشار و بزینه رود با هدف بررسی نیازها و توزیع اعتبارات برگزار شد.

به گزارش نسیم اشراق،جلسه مشترک نماینده مردم شهرستان خدابنده درمجلس شورای اسلامی با حضور مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان و مدیر و روسای ادارات آموزش و پرورش خدابنده ، سجاس رود، افشار و بزینه رود با هدف بررسی نیازها و توزیع اعتبارات برگزار شد.

بیگدلی نماینده شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی در این جلسه در سخنانی اظهارداشت: رسیدگی به مشکلات مدارس و تهیه وتوزیع اعتبارات در اولویت برنامه ها قرار دارد تا معلمان و دانش آموزان با آسودگی خاطر در کلاسها حضور یابند.

وی افزود: استاندارد سازی سیستم های گرمایشی ، مقاوم سازی مدارس و توجه به مدارس تخریبی مواردی است که با مسئولین مطرح شده است تا در این راستا شهرستان خدابنده به درصد استانی و کشوری دست یابد.

صفری مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان نیز از توجه و پیگیری و مساعدتهای نماینده شهرستان خدابنده در مجلس وشورای اسامی قدردانی کرد واعلام داشت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان حداکثر همکاری را در تکمیل پروژه ها، احداث مدارس نوساز و تهیه تجهیزات به کار خواهد گرفت.

در ادامه علی اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خدابنده در سخنانی برگزاری این چنین جلسات را برای همفکری و بیان راهکارها مطلوب عنوان کرد و توجه ویژه به روستاهای دارای مدارس تخریبی ومقاوم سازی بعضی مدارس تاکید کرد.

در این جلسه زنگنه ، کرد و حسینی روسای ادارات آموزش وپرورش مناطق بزینه رود، سجاس رود و افشار نظرات خود را درزمینه تامین اعتبارات مطرح وتصمیم گیری لازم اتخاذ شد.

در این جلسه مبلغ دویست میلیون تومان اعتباراختصاصی تامین شده توسط نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی بین ۴ اداره آموزش وپرورش توزیع شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :