تامین زمین؛ پاشنه آشیل طرح اقدام ملی تولید مسکن در قیدار

فرماندار خدابنده گفت: شهر قیدار شش دانگ وقفی است و اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان نمی تواند زمین در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد. به گزارش نسیم اشراق،ایوب بیگدلی فرماندار خدابنده با بیان اینکه خدابنده دارای هفت شهر است که از این تعداد در شش شهر، زمین برای اجرای طرح اقدام ملی تولید […]

فرماندار خدابنده گفت: شهر قیدار شش دانگ وقفی است و اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان نمی تواند زمین در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد.

به گزارش نسیم اشراق،ایوب بیگدلی فرماندار خدابنده با بیان اینکه خدابنده دارای هفت شهر است که از این تعداد در شش شهر، زمین برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در اختیار اداره راه و شهرسازی این شهرستان قرار داده شده است، اظهار کرد: شهر قیدار شش دانگ وقفی است و اداره اوقاف این شهرستان نمی تواند زمین در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ملزومات اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن، رایگان بودن زمین آن است، تصریح کرد: تامین زمین این طرح برای ساخت مسکن در شهرهای سجاس، سهرورد، زرین رود و گرماب آماده است. همچنین در شهر نوربهار متقاضی برای این طرح نداشتیم، این در حالی است که در شهر قیدار در حدود ۱۴۰۰ نفر متقاضی طرح اقدام ملی هستند.
بیگدلی خاطرنشان کرد: با پیگیری هایی که توسط فرمانداری و راه و شهرسازی خدابنده انجام شده، از اراضی ملی که دادگاه به نفع منابع طبیعی رای صادر کرده بود، توانستیم در محدوده خارج از شهر قیدار، ۲۱ هکتار برای اجرای مسکن ملی در اختیار راه و شهرسازی قرار دهیم، این در حالی است که از این میزان فقط در ۷ هکتار از این اراضی مذکور می توان اقدام به ساخت و ساز کرد؛ چراکه مابقی اراضی از زیرساخت های مورد نیاز برخوردار نیستند.