مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده گفت: خط انتقال و شبکه توزیع آب روستای بیگم آغا و حصارسفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان خدابنده با مشارکت اهالی به بهره برداری رسید.

به گزارش نسیم اشراق،سعید بدیعی فرد با اشاره به بهره برداری از شبکه توزیع و خط انتقال آب در روستای بیگم آغا به طول ۸ کیلومتر تصریح کرد: با اتمام طرح آبرسانی روستاهای بگیم آغا و حصارسفلی ۲۹۴ نفر در قالب ۷۰۰ مشترک از آب شرب سالم بهره‌مند شد.

وی افزود: اعتبار هزینه شده در طرح آبرسانی بیگم آغا رقمی بالغ بر ۳۹۲ میلیون ریال بوده است که از این رقم ۱۷۹ میلیون ریال توسط امور آبفار شهرستان، ۱۴۰ میلیون ریال با مشارکت اهالی و دهیاری روستای بیگم آغا و ۷۳ میلیون ۶۰۰ هزار ریال از ناحیه بسیج شهرستان خدابنده تامین شد.

بدیعی فرد در ادامه تصریح کرد: شبکه توزیع و خط انتقال روستای حصارسفلی نیز با مشارکت اهالی به طول ۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسید.

مدیر امور آبفار شهرستان خدابنده یادآور شد: لوله‌های شبکه توزیع روستای حصارسفلی با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیون ریال توسط دهیاری خریداری شده و لوله‌گذاری شبکه توزیع نیز با همکاری امور آبفار شهرستان خدابنده انجام گرفته است.

این مقام مسؤول اظهار کرد: مخزن قدیمی روستا نیز با اعتباری بالغ بر۲۰ میلیون ریال با مشارکت اهالی تعمیر شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :