افراد دارای معلولیت نیازمند مناسب سازی محیط شهری هستند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه افراد دارای معلولیت برای تجربه استقلال خود نیاز به محیط مناسب سازی شده دارند،افزود: محیط ها و اماکن مناسب سازی شده علاوه بر جانبازان و افراد دارای معلولیت، مورد استفاده آحاد جامعه نیز قرار می گیرد. به گزارش نسیم اشراق، عصمت نصیری قیداری در جلسه مناسب سازی […]

رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه افراد دارای معلولیت برای تجربه استقلال خود نیاز به محیط مناسب سازی شده دارند،افزود: محیط ها و اماکن مناسب سازی شده علاوه بر جانبازان و افراد دارای معلولیت، مورد استفاده آحاد جامعه نیز قرار می گیرد.

به گزارش نسیم اشراق، عصمت نصیری قیداری در جلسه مناسب سازی اماکن و معابر عمومی، ساخت و سازهای غیر مجاز را از عوامل ایجاد سد معبر و عدم مناسب سازی بیان کرد و افزود: نظارت مسئولین بر اینگونه ساخت و سازها تنها بخشی از مشکل را برطرف می کند و بخش مهم دیگر به رعایت شهروندان در اجرای قوانین مناسب سازی بر می گردد و بهزیستی با تمام ظرفیت خود از حقوق افراد داری معلولیت دفاع میکند .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ارزیابی مناسب سازی ادارات در نیمه نخست امسال تعداد ۸ دستگاه توانستند نمره عالی دریافت کنند،تصریح کرد : وضعیت مناسب سازی ۶ دستگاه در وضعیت خوب ، ۹ دستگاه در وضعیت متوسط و ۱۵ دستگاه در وضعیت ضعیف دسته بندی شد.

وی افزود : یکی از ارکان حقوق شهروندی تامین امکانات و فرصت های برابر بطور یکسان برای آحاد جامعه است. از این رو مناسب سازی معابر و ساختمان ها یک الزام برای شهرهاست و مطالبه‌گری که در این خصوص وجود داردو متوقف نخواهد شد و از طرفی این حرکت‌ها نتایج خوبی را در آینده به دنبال خواهد داشت .