رئیس اداره بهزیستی شهرستان خدابنده با بیان اینکه افراد دارای معلولیت برای تجربه استقلال خود نیاز به محیط مناسب سازی شده دارند،افزود: محیط ها و اماکن مناسب سازی شده علاوه بر جانبازان و افراد دارای معلولیت، مورد استفاده آحاد جامعه نیز قرار می گیرد.

به گزارش نسیم اشراق، عصمت نصیری قیداری در جلسه مناسب سازی اماکن و معابر عمومی، ساخت و سازهای غیر مجاز را از عوامل ایجاد سد معبر و عدم مناسب سازی بیان کرد و افزود: نظارت مسئولین بر اینگونه ساخت و سازها تنها بخشی از مشکل را برطرف می کند و بخش مهم دیگر به رعایت شهروندان در اجرای قوانین مناسب سازی بر می گردد و بهزیستی با تمام ظرفیت خود از حقوق افراد داری معلولیت دفاع میکند .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ارزیابی مناسب سازی ادارات در نیمه نخست امسال تعداد ۸ دستگاه توانستند نمره عالی دریافت کنند،تصریح کرد : وضعیت مناسب سازی ۶ دستگاه در وضعیت خوب ، ۹ دستگاه در وضعیت متوسط و ۱۵ دستگاه در وضعیت ضعیف دسته بندی شد.

وی افزود : یکی از ارکان حقوق شهروندی تامین امکانات و فرصت های برابر بطور یکسان برای آحاد جامعه است. از این رو مناسب سازی معابر و ساختمان ها یک الزام برای شهرهاست و مطالبه‌گری که در این خصوص وجود داردو متوقف نخواهد شد و از طرفی این حرکت‌ها نتایج خوبی را در آینده به دنبال خواهد داشت .

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :